Història de Poesia En AccióAra fa ja algun temps, allà per l'any 1999, que va pendre forma la idea original del que continua sent el president de l'associació. Ja tenim uns quants anys d'història!!

POESIA EN ACCIÓ va iniciar el seu camí amb la iniciativa del seu fundador, Guillem Vallejo, que com a poeta va convocar els primers recitals per ajudar Veneçuela i Moçambic en el moment de les inundacions de l’any 99. Volia, des del seu vessant creatiu, portar a terme accions poètiques i solidàries. Aquests primers actes van tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès i les recaptacions van ser lliurades a Médicos del mundo i Médicos sin Fronteras.
     Calia, però, anar més enllà de la solidaritat i aconseguir la sensibilització en aquells valors humans que contribueixen a construir un món millor. Amb aquesta intenció es van reunir un grup d’ensenyants que van decidir treballar plegats per assolir 2 objectius que es convertirien en fonaments d’aquesta associació:
  • Sensibilitzar la societat i potenciar valors com el pacifisme, els drets humans, la interculturalitat, l´ecologisme i la solidaritat entre els infants i els joves a partir de la poesia.
  • Dur a terme accions de caire cultural: recitals, conferències, maratons poètiques... amb finalitat benèfica, donant suport a aquelles ONGs que actuen davant catàstrofes naturals i situacions d´alarma social.

   Així es va constituir oficialment POESIA EN ACCIÓ com a Associació i van convocar la que seria la I Marató i el I Premi de Poesia en Acció “Poemes per a un món millor”.