Qui som?

Poesia en Acció està constituït pels següents membres:

     President:  Guillem Vallejo
     Secretari: Josep Maria Asensio
     Tresorera:  Anna Oria

Comissions:
     Difusió Cultural: Anna Oria i Roser Gómez.
     Expressió Artistica:Èlia Tudela.
     Pedagògica: Montse García i Sara Avendaño.
     Informàtica: Cèsar Alabau i Nelly Yacoub.
     Poètica i valors humans: Mercè Amat, Josep Maria Asensio i Guillem Vallejo.
     Logística, Producció i Solidaritat: Sara Avendaño, Montse Aguilera i Cèsar Alabau.

Poesia en acció:
Telèfon de contacte:  654 540 094
e-mail: poesiaenaccio@gmail.com
Telèfon de contacte per a les Illes Balears: (Josep Pizà) 639 345 788

Col·labora amb nosaltres, la teva ajuda és important! (poesiaenaccio@gmail.com)